Thứ ba, 18/01/2011 - 09:08

Hôm nay bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khoá XI

Dân trí Ngày 18/1, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Sau đó, Ban chấp hành TƯ sẽ họp giới thiệu nhân sự bầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành TƯ khóa XI
 
Chiều qua 17/1, Đại hội đã chốt danh sách bầu cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XI là 218 người, với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 người.

Danh sách bầu cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XI là 61 người, với số dư là 144 % so với số lượng cần bầu 25 người.

Sáng nay 18/1, Đại hội sẽ công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Sau đó, Ban chấp hành TƯ khóa XI sẽ họp bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư.

Sáng mai 19/1, Tổng bí thư khóa XI sẽ ra mắt Đại hội và chủ trì cuộc họp báo quốc tế.

Nguyên Đức - Hồng Hạnh