Thứ năm, 14/09/2017 - 13:30

Đề nghị kiểm điểm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Cà Mau

Dân trí Qua thanh tra, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau phát hiện hàng loạt sai phạm về tài chính tại Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Cà Mau, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trên lĩnh vực tài chính tại Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau, phát hiện Sở này mắc nhiều sai phạm về tài chính với số tiền khá lớn.

Cụ thể, Văn phòng Sở chi ngân sách không đúng quy định số tiền trên 62 triệu đồng; thanh toán thừa khối lượng Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu thực nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt, xuất toán chi phí quyết toán số tiền 158 triệu đồng; Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng để ngoài sổ sách kế toán trên 44 triệu đồng;…

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Cà Mau, nơi để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính.
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Cà Mau, nơi để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính.

Theo đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau đã đề nghị thu hồi số tiền sai phạm trên 850 triệu đồng. Trong đó, có các khoản chi thực hiện đề tài, dự án không đúng quy định số tiền trên 46,8 triệu đồng; không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thuộc khoản chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với số tiền trên 800 triệu đồng,...

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định các khoản chi không đúng quy định với số tiền trên 15 triệu đồng; xuất toán khỏi chi phí khi quyết toán Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu thực nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt với số tiền hơn 158 triệu đồng.

Đối với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, chỉ đạo kế toán hạch toán vào sổ kế toán theo quy định số tiền gần 70 triệu đồng. Với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo kế toán hạch toán vào sổ kế toán theo quy định số tiền gần 352 triệu đồng; đồng thời, Trung tâm có giải pháp thu hồi công nợ đối với ông Lê Hoàng Hợp (Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ) trên 336 triệu đồng…

Về xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở KH&CN; đồng thời, Giám đốc phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ có liên quan đến những sai sót, vi phạm như kết luận của Thanh tra.

Tuấn Thanh