Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam

Dân trí Ngày 6/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009) nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng lịch sử này.


 
Trên 30 tham luận của các giáo sư, tiến sỹ và nhà nghiên cứu khoa học được gửi đến và trình bày tại Hội thảo đã khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ XX; đồng thời có ý nghĩa quốc tế và thời đại hết sức to lớn và sâu sắc.

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần quyết chiến, quyết thắng và trí tuệ Việt Nam được kết tinh và biểu hiện tập trung trong đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ, của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh…

 

Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Chiến thắng Điện Biên Phủ là tượng đài hùng vĩ của phẩm giá, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam. Đối với dân tộc ta, chiến thắng đó như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo nên lực lượng, ý chí và niềm tin để nhân dân ta đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đưa nước ta vào kỷ nguyên độc lập, tự do và từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

PGS Lê Mậu Hãn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của trí tuệ Việt Nam, là mốc vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. “Vì độc lập của dân tộc và tự do của nhân dân, cả nước đã đứng lên thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, bằng sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người Việt Nam để chống lại đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp được Mỹ giúp sức. Đó là bí quyết kháng chiến thắng lợi của dân tộc Việt Nam, mà đỉnh cao là chiến công Điện Biên Phủ”.

 

Bài học của Chiến thắng Điện Biên Phủ còn chỉ ra rằng muốn bảo đảm và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phải chú trọng phát hiện, củng cố, bồi dưỡng nhân tố có tính chất cơ bản trong xã hội để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, phải khơi dậy, phát huy những lợi ích chính đáng của từng cá nhân, từng giai cấp, từng tầng lớp, từng nhóm cộng đồng trong xã hội; đồng thời, phải tìm điểm chung, điểm cơ bản nhất để quy tụ, để tạo ra một khối đoàn kết vững chắc, một sự đồng thuận xã hội bền chặt…

 

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, hơn bao giờ hết, với tinh thần Điện Biên Phủ phải phát huy tinh thần độc lập tự chủ, dám nghĩ, dám làm; phải hết sức coi trọng nội lực, nội lực đóng vai trò quyết định…

 

Bích Thủy

 TTXVN