Thứ bảy, 25/04/2009 - 11:09

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 1/5

Dân trí Liên Bộ Nội vụ - Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ ngày 1/5 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Theo Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh ký ban hành ngày 22/4, cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được hưởng như sau:

 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

 

a) Công thức tính mức lương:

 

Mức lương thực hiện từ 01/5/2009 = Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

 

b) Công thức tính mức phụ cấp:

 

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung:

 

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009  = Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

 

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009  =  Mức lương thực hiện từ 01/5/2009  + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/5/2009 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2009 (nếu có)  x  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

 

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

 

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2009 = Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng x Hệ số chênh  lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

 

2. Đối với người lao động trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, căn cứ vào mức lương tối thiểu chung để tính mức lương ghi trong hợp đồng; tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

 

3. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

 

Mức hoạt động phí thực hiện từ 01/5/2009 = Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

 

4. Đối với người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, nếu người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân áp dụng cách tính mức lương và phụ cấp theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; còn người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thì thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Ngoài ra, thông tư liên tịch cũng quy định rõ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí quy định tại thông tư này, căn cứ vào số đối tượng đến ngày 1/5 để tính mức lương, mức phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫn.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2009.

 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10/12/2007 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/1/2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

 

An Hạ