Chủ nhật, 22/03/2009 - 07:21

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Dân trí Ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Cư được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trao quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Cư là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định quy định rõ vị trí và chức năng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ TN&MT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đảm nhận 15 nhiệm vụ cũng như quyền hạn được phê duyệt. Bao gồm những nhiệm vụ quan trọng như: Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán Quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo; Tham gia đàm phán về các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biển, hải đảo, đại dương và tổ chức thực hiện theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TN&MT; Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia thẩm định các dự án khảo sát, thăm dò tài nguyên dưới đáy biển theo phân công của Bộ trưởng Bộ TN&MT...

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TN&MT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam..

 

Đô Quốc