Thứ sáu, 18/07/2008 - 03:44

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bị kỷ luật cảnh cáo

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng và đề nghị cơ quan nhà nước cảnh cáo về chức vụ chính quyền đối với ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Theo thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Bình bị kỷ luật do mắc một số sai phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì, phối hợp với các cơ quan trung ương có liên quan tiếp tục làm rõ việc đưa, nhận tiền như ông Võ Thanh Bình đã báo cáo để kết luận và xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Theo TTXVN