Thứ ba, 10/01/2017 - 06:59

Tham gia bảo hiểm xã hội đối với người đại diện pháp luật

Giám đốc Công ty tôi tham gia điều hành 2 công ty. Bây giờ, Giám đốc Công ty tôi muốn ngừng nhận lương và ngừng tham gia bảo hiểm ở Công ty cũ, bắt đầu nhận lương và tham gia bảo hiểm ở Công ty mới thì phải làm thủ tục gì?
 >> BHXH VN: Bàn giao hơn 2.100 sổ BHXH cho người lao động quản lý
 >> Quy định về thời gian nghỉ việc vẫn được tính đóng BHXH
 >> Tự nghỉ việc có được thanh toán BHXH?

Trả lời :

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Điểm đ, Khoản 1 Điều 2 và Khoản 3 Điều 17 Luật BHXH (2014): Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Như vậy, nếu Giám đốc Công ty bà không hưởng tiền lương Công ty cũ thì báo giảm tại Công ty cũ và hưởng tiền lương tại Công ty mới thì báo tăng tại Công ty mới, hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/hos...gnhsthu103.doc.

Theo Chinhphu.vn