Thứ năm, 12/01/2017 - 06:10

Nghệ An: Chi gần 60 tỉ đồng giải quyết chế độ cho gần 700 người nghỉ hưu sớm

Dân trí Thực hiện lộ trình về tinh giản biên chế, Nghệ An vừa quyết định chi gần 60 tỷ đồng để giải quyết chế độ về hưu sớm cho 679 công chức, viên chức tại 34 cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


Đội viên dự án 600 Phó Chủ tịch xã hướng dẫn người dân xã Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) kỹ thuật trồng nấm.

Đội viên dự án 600 Phó Chủ tịch xã hướng dẫn người dân xã Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) kỹ thuật trồng nấm.

Thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế, tại Nghệ An đã có 34 cơ quan, đơn vị xây dựng đề án về nội dung này giai đoạn 2015-2016. Trong năm 2016, Nghệ An đã chi 59,85 tỷ đồng giải quyết chế độ cho 679 cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng chi 21,5 tỷ đồng giải quyết chế độ cho 326 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng và chính quyền.

Về nhân sự mới trong năm 2016, các ngành và UBND cấp huyện đã tuyển dụng, tiếp nhận 145 công chức, 857 viên chức; tổ chức thi tuyển và xét tuyển 110 công chức cấp xã.

Nghệ An dù được đánh giá là tỉnh nằm trong nhóm đầu của cả nước về thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh chưa kiện toàn bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban; chưa xây dựng đề án vị trí việc làm cũng như đề án tinh giản biên chế.

Việc xây dựng đề án vị trí việc làm của đa số các cơ quan, đơn vị mới chỉ dừng lại ở việc tính toán số liệu, mang tính liệt kê, đề nghị tăng thêm biên chế… Đặc biệt, vẫn còn bất cập, tồn tại trong quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên dôi dư từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Hoàng Lam