Thứ sáu, 21/04/2017 - 07:30

Không có tên trong bảng lương, có phải tham gia bảo hiểm?

Bà Nguyễn Thị Hoa làm việc tại công ty TNHH Thương mại. Chủ sở hữu công ty cũng là giám đốc điều hành và quản lý tài sản của mình, hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty. Tháng 7/2016, công ty mở mã đơn vị, đăng ký hệ thống thang bảng lương với cơ quan BHXH.
 >> Chế độ BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 >> Làm giả hồ sơ thai sản, trục lợi hàng trăm triệu đồng từ BHXH
 >> Xử lý hơn 6.500 tỉ đồng nợ BHXH: 4 phương án được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất

Trường hợp nào doanh nghiệp không phải đóng BHXH? Công ty ngừng đóng BHXH, giải quyết thế nào? Có được đóng BHXH thời gian nghỉ không lương? Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu Đăng ký tham gia BHXH cho nhân viên, có bắt...

Cơ quan BHXH mặc định mức đóng BHXH cho giám đốc công ty bà Hoa theo mức lương 7.000.000 đồng. Bà Hoa hỏi, cần thực hiện thủ tục gì để không phải đóng BHXH cho giám đốc công ty của bà?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT . Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Do vậy, trường hợp giám đốc công ty bà Hoa nếu không hưởng tiền lương, tiền công (không có tên trong bảng thanh toán tiền lương, tiền công của công ty) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo Chinhphu.vn