Thứ hai, 26/12/2016 - 06:10

Infographics - Năm 2017: 4 chính sách tiền lương sẽ có hiệu lực

Dân trí Sang năm 2017: Lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,3 %; lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp sẽ được tăng theo tuỳ nhóm đối tượng. Đồng thời, mức lương của nhóm lao động qua đào tạo, học nghề cũng được bổ sung...
 >> Lương tối thiểu khó xóa đói giảm nghèo
 >> Nâng lương trước hạn với cán bộ có thông báo nghỉ hưu
 >> Đề xuất định nghĩa lại mức lương tối thiểu: Nên hay không?