Thứ bảy, 07/05/2016 - 09:03

Infographic: Top 7 công việc lương cao, ít căng thẳng

Sở lao động Mỹ thực hiện sự so sánh mức lương và mức độ căng thẳng của 767 công việc khác nhau, kết quả cho thấy có 7 công việc mức lương tốt nhưng chịu ít áp lực.
 >> Nên chọn việc đúng chuyên môn hay lương cao?
 >> Lương 120.000 lao động ngành cao su sụt khoảng 4-5 % vì giá bán hàng giảm
 >> Lao động trong khối AEC: Di chuyển vì mức lương cao hơn 20-30% và phúc lợi tốt