Thứ ba, 05/09/2017 - 10:41

Còn “khoảng trống” BHYT với hơn 1,5 triệu học sinh, sinh viên

Dân trí “Trong gần 18 triệu học sinh và sinh viên của cả nước, còn tới 7,5 % chưa tham gia vào chính sách bảo hiểm y tế (khoảng 1,5 triệu người). Thực tế này đòi hỏi nhiều giải pháp mới nhằm phát triển bảo hiểm y tế học sinh và sinh viên năm học 2017-2018”.
 >> Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm?
 >> Con liệt sĩ được cấp thẻ BHYT
 >> Cảnh báo nguy cơ quỹ BHYT bội chi 10.000 tỷ đồng trong năm 2017

Ông Vũ Mạnh Chữ - Phó Trưởng ban Thu (Bảo hiểm xã hội VN), trao đổi về những thách thức trong công tác triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đầu năm học 2017-2018.

Còn 1,5 triệu học sinh sinh viên chưa có BHYT

Thống kê của Bảo hiểm xã hội VN, số học sinh và sinh viên tham gia BHYT đã tăng dần trong những năm gần đây. Năm học 2013 - 2014, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 85%. Năm học 2016 - 2017, tỉ lệ trên đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu học sinh, sinh viên có thẻ BHYT.

“Tuy nhiên vẫn còn tới 7,5 % học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tương ứng với khoảng 1,5 triệu người. Đây là con số không nhỏ và là thác thức trong công tác triển khai chính sách BHYT năm học 2017-2018” - ông Vũ Mạnh Chữ nói.

Theo Ban Thu (BHXH VN), một trong những nguyên nhân chính của số lượng người chưa tham gia BHYT là do một bộ phận người dân còn nhận thức hạn chế về chính sách bắt buộc tham gia BHYT của học sinh sinh viên.

Trong khi đó, một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường.

BHXH VN đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế như: Trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang học sinh lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng sau ngày 30/9 thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ 72 tháng tuổi; học sinh lớp 12 được cấp thẻ BHYT đến 30/9 thay vì cấp thẻ đến 31/5 (kết thúc khóa học).

“Nhiều cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng, chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT học sinh, sinh viên vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho học sinh sinh viên” - ông Vũ Mạnh Chữ nói.

Tình trạng học sinh, sinh viên năm đầu của các trường TC, CĐ, ĐH tham gia BHYT nhiều, nhưng lại giảm dần trong các năm học tiếp sau, đang là một thực tế diễn ra ở nhiều nơi.

Trong khi đó, một số cơ quan BHXH chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này.

Một số cơ quan BHXH cũng chưa phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong công tác rà soát, đối chiếu số học sinh sinh viên đã tham gia và chưa tham gia BHYT để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh sinh viên tham gia BHYT, đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Nhiều giải pháp tăng đối tượng tham gia BHYT

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, để đạt mục tiêu 100 % học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong thời gian tới, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

“Ngành BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo từ Trung ương đến địa phương giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục.

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác BHXH, BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng trên địa bàn; Kiên quyết không khen thưởng đối với các nhà trường nếu chưa hoàn thành tỷ lệ HSSV tham gia BHYT. Đồng thời cần dành một nguồn kinh phí hỗ trợ HSSV tham gia BHYT ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Bên cạnh đó, BHXH VN đề xuất việc đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% HSSV tham gia BHYT” - ông Vũ Mạnh Chữ nói.

Đồng thời, BHXH VN tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học, cụ thể. Đặc biệt, BHXH VN chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

BHXH VN cũng đề nghị, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2017. Với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT.

Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Hoàng Mạnh