Thứ tư, 07/04/2010 - 14:28

Cán bộ công chức tuyến dưới được hưởng chế độ mới

Dân trí Có nhiều chỉnh sửa liên quan đến hệ số lương, chế độ hưu, trợ cấp đối với cán bộ, công chức (CBCC) hoạt động ở địa phương.

Bộ Nội vụ cho biết, hiện Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định Chính phủ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức (CBCC) xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang được gấp rút hoàn thành để ban hành trong thời gian gần đây.

Công chức địa phương được hưởng nhiều quyền lợi hơn. (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, sẽ có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Cụ thể công chức (CC) cấp xã có trình độ sơ cấp được xếp lương theo nhóm ngạch nhân viên văn thư; trình độ trung cấp xếp theo nhóm ngạch công chức loại B; trình độ cao đẳng xếp theo nhóm ngạch CC loại A0; trình độ đại học xếp theo nhóm ngạch CC loại A1.

CC cấp xã chưa có trình độ chuyên môn xếp lương hệ số 1,18 mức lương tối thiểu chung. Những người được tuyển dụng làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thì trong thời gian tập sự được hưởng 100% lương của ngạch tuyển dụng.

Cũng theo quy định mới, CBCC cấp xã khi đủ điều kiện nghỉ hưu, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Ngoài ra, CBCC cấp xã đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được trợ cấp một lần theo mức mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

CBCC cấp xã không đủ điều kiện hưởng lương hưu được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng, mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH... 

P. Thanh