Thứ hai, 11/09/2017 - 09:03

8 tháng đầu năm 2017: Hơn 700.000 lao động nông thôn được học nghề

Dân trí Qua 8 tháng đầu năm, cả nước có trên 700.000 lao động nông thôn tham gia đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên. Dạy nghề lao động nông thôn còn tình trạng không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ cần được điều chỉnh hợp lý với từng địa phương hơn.
 >> Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần tránh để trung tâm dạy nghề xây xong để không
 >> 3 hạng giảng viên dạy nghề
 >> “Thay đổi nhận thức sẽ quyết định thành bại của dạy nghề nông thôn”

Đây là thông tin được đề cập tại Hội nghị về đào tạo sơ cấp, thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 30 tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra và 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Chương trình do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức tuần đầu tháng 9 tại Nghệ An.

Dạy nghề lao động nông thôn đạt 63%

Theo bà Phạm Thị Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), năm 2016 cả nước có khoảng 1,7 triệu người được đào tạo sơ cấp theo Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó khoảng 1 triệu lao động nông thôn.

“Qua 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có trên 900.000 người được đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên đạt 54,5% kế hoạch; ước thực hiện trong năm 2017 là 1,6 triệu người đạt kế hoạch được giao. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8 tháng đã đào tạo khoảng 700 ngàn người, đạt 63,6% kế hoạch” - bà Phạm Thị Hoàn cho biết.


Ảnh: TL

Ảnh: TL

Đại diện Vụ đào đạo thường xuyên cũng cho biết, công tác đào tạo nghề thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, việc chưa thống kê đầy đủ kết quả đào tạo thường xuyên tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Đơn cử như các vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề thấp hơn các vùng khác.

Trong khi kinh phí hỗ trợ bình quân luôn bằng hoặc cao hơn các vùng khác trong cả nước.

Việc xác định danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, đặc biệt là danh mục nghề nông nghiệp ở một số địa phương còn dàn trải và chưa xuất phát từ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới.

Cũng theo Vụ đào đạo thường xuyên, lao động học một số nghề phi nông nghiệp chưa tìm được việc làm. Do thị trường tại chỗ không có nhu cầu hoặc do tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế.

“Hiện nay, cùng với chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg còn có các chính sách, chương trình, dự án, đề án khác sử dụng ngân sách nhà nước để dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn do các Bộ, ngành quản lý, chỉ đạo. Điều này ít nhiều tạo ra sự phân tán nguồn lực, trùng lặp đối tượng thụ hưởng và khó khăn trong theo dõi, thống kê, tổng hợp kết quả, hiệu quả dạy nghề” - bà Phạm Thị Hoàn, cho biết.

Cần chủ động vào cuộc

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung xung quanh vấn đề đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Giai đoạn năm 2018-2020, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu đào tạo đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên cho khoảng 5,5 triệu lao động nông thôn, gồm: Trình độ sơ cấp khoảng 2,7 triệu người; đào tạo thường xuyên cho khoảng 2,8 triệu người.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc xếp hạng đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn nhà giáo và nghiệp vụ sự phạm của nhà giáo ở dạy nghề dưới 3 tháng.

Việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc bố trí cán bộ, định mức biên chế và kinh phí phân bổ; hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện còn chưa hợp lý; việc xây dựng và giao chỉ tiêu, cấp kinh phi triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đào tạo nghề nông nghiệp cần sát sao hơn…

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, những phản hồi của các địa phương giúp cho công tác định hướng trong thời gian tới trong đào tạo nghề lao động nông thôn.

“Tuy nhiên, các địa phương cũng cần chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Trong đó đặc biệt lưu ý tới về đề đăng ký hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các điều kiệm đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp” - Tổng Cục trưởng cho biết.

Đại diện Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho rằng cần sớm thiết lập các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở những nghề phổ biến, công nghệ cao. Đồng thời ban hành chuẩn đầu ra những nghề xã hội đang cần, điều chỉnh chương trình cho phù hợp và đạt chuẩn theo quy định.

Hoàng Mạnh