Xót xa điểm trường Ta Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Xót xa điểm trường Ta Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đọc thêm)