Xem chiến đấu cơ tàng hình F-35B lần đầu tiếp liệu trên không

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã thực hiện thành công màn tiếp liệu trên không đầu tiên hồi tuần trước, qua đó giúp mở rộng bán kính hoạt động của nó. (Video: US Military) (đọc thêm)