​Xe PCCC nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy

​Xe PCCC nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy (đọc thêm)