Việt Nam - Lào chung tay bảo vệ đường biên giới ổn định, hòa bình và hữu nghị

Ngày 14/7, Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới 3 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savanakhet và Salavan (Lào) tổ chức hội đàm công tác biên giới và cắm mốc năm 2017. (đọc thêm)