Vì sau ngồi hàng ghế sau ô tô cũng cần cài dây an toàn?

Những người không cài dây an toàn có thể nghĩ rằng, ngoài sự an nguy của bản thân, sự bất cẩn của họ không làm hại người khác, nhưng thực tế không phải vậy... (đọc thêm)