U20 futsal Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa

U20 futsal Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa (đọc thêm)