Trưởng nhóm Dương Quang Đạt trình bày ý tưởng đoạt Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sinh viên

Nhóm sinh viên đại học Thái Nguyên trình bày về "Giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam" tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên. (đọc thêm)