Trường Kon Pne

Clip: Mỗi sáng các em chia nhau gói mì tôm để đến trường (đọc thêm)