Trường Đại học Y Dược Huế nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Trường Đại học Y Dược Huế nhận Huân chương Độc lập hạng ba (đọc thêm)