Trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên 3 tỉnh miền Trung

Trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên 3 tỉnh miền Trung (đọc thêm)