Trao 20 suất học bổng cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn".

Trao 20 suất học bổng cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn". (đọc thêm)