Trắng đã “đòi” lại công bằng cho tình yêu như thế nào

“Em chỉ muốn được đi với anh lâu hơn thôi!”, “Anh chỉ muốn em gần anh thêm chút nữa!”. Ấy khoan, đừng vội mừng kẻo mà vào “tròng” đấy. (đọc thêm)