Trailer “Shaolin” (Tân Thiếu Lâm Tự - 2011)

Ngô Kinh ở đâu trước khi được biết đến với “Chiến lang 2”? (đọc thêm)