Trailer “Sát Phá Lang” (2005)

Ngô Kinh ở đâu trước khi được biết đến với “Chiến lang 2”? (đọc thêm)