Trailer “Fatal Contact” (Hắc quyền - 2006)

Ngô Kinh ở đâu trước khi được biết đến với “Chiến lang 2”? (đọc thêm)