Trailer “A Chinese Odyssey Part Three” (Đại thoại Tây Du 3 - 2016)

Ngô Kinh ở đâu trước khi được biết đến với “Chiến lang 2”? (đọc thêm)