Trải nghiệm thực tế ARKit trên iOS 11

Bên cạnh iOS 11 thì ARKit, một phần của iOS 11, bộ phát triển ứng dụng cho thấy tham vọng của Apple trong lĩnh vực thực tế ảo, cũng là phát hành rất đáng được trông đợi tại sự kiện lần này. (đọc thêm)