Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa hỗn loạn vì tài xế dùng tiền lẻ mua vé

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa hỗn loạn vì tài xế dùng tiền lẻ mua vé (đọc thêm)