TPHCM: Xe container nổ lốp vẫn chạy trên đường

TPHCM: Xe container nổ lốp vẫn chạy trên đường (đọc thêm)