Tổng thống Costa Rica nuốt phải ong khi đang phát biểu

Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solis Rivera đã vô tình nuốt phải một con ong bắp cày khi con vật này bay vo ve trước mặt nhà lãnh đạo trong lúc ông đang phát biểu. (Nguồn: RT) (đọc thêm)