Tòa tuyên phạt nam sinh giết bạn học rồi bỏ xác vào thùng xốp 12 năm tù

Tòa tuyên phạt nam sinh giết bạn học rồi bỏ xác vào thùng xốp 12 năm tù (đọc thêm)