Tổ ấm của MC, cựu người mẫu Thúy Hạnh.

Tổ ấm của MC, cựu người mẫu Thúy Hạnh. (đọc thêm)