Thủ tướng: "Không phân biệt thành phần kinh tế, công hay tư"

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) kéo dài từ 7 giờ 30 phút sáng đến gần 2 giờ chiều hôm nay (17/5), tuy nhiên không khí trao đổi vẫn diễn ra với khí thế đầy sôi nổi. (đọc thêm)