Thợ vá xe kiếm tiền “mệt nghỉ” vì đinh rải đầy đường

Đoạn đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, từ cầu Như Nguyệt trở về hướng Hà Nội, hàng trăm chiếc xe máy bị thủng săm (ruột xe). Đội thợ vá xe dọc được cao tốc được ngày làm việc “mệt nghỉ”... (đọc thêm)