Thí sinh “khóc như mưa” trong cuộc thi mở màn Đường lên đỉnh Olympia

Thí sinh “khóc như mưa” trong cuộc thi mở màn Đường lên đỉnh Olympia (đọc thêm)