Thầy giáo hướng dẫn điệu nhảy “Đàn gà con” siêu dễ thương

Thầy Nguyễn Xuân Mùi hướng dẫn các sinh viên CĐ Sư phạm Huế điệu nhảy "Đàn gà con" (đọc thêm)