Thanh Tùng thắng Phú Vinh trong cuộc đấu hồi hộp tới phút chót

Thanh Tùng thắng Phú Vinh trong cuộc đấu hồi hộp tới phút chót (đọc thêm)