Thanh My cover ca khúc nhạc phim "Cô gái đến từ hôm qua" bằng đàn tranh

Thanh My cover ca khúc nhạc phim "Cô gái đến từ hôm qua" bằng đàn tranh (đọc thêm)