Số phận éo le của cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, mắt không nhìn thấy

Số phận éo le của cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, mắt không nhìn thấy (đọc thêm)