Saudi Arabia đánh bại Nhật để giành vé đến World Cup

Saudi Arabia đánh bại Nhật để giành vé đến World Cup (đọc thêm)