Sà lan thi công cống ngăn triều Bến Nghé lật, đè chìm 2 là lan bên cạnh

Sà lan thi công cống ngăn triều Bến Nghé lật nghiêng, đè chìm 2 sà lan bên cạnh (đọc thêm)