Ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ ở thành phố Hà Tĩnh

UBND thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng ra quân thực hiện chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. (đọc thêm)