Phú Yên: Thầy trò cùng người dân bức xúc vì trại lợn gây ô nhiễm kéo dài

Thầy trò cùng người dân bức xúc vì trại heo gây ô nhiễm kéo dài (đọc thêm)