Phú Yên: Sông Ba “gồng mình gánh rác”

Video kèm bài Phú Yên: Sông Ba “gồng mình gánh rác” (đọc thêm)