Phó Tổng thống Mỹ bàn cách kiềm chế Triều Tiên khi tới Nhật

Phó Tổng thống Mỹ bàn cách kiềm chế Triều Tiên khi tới Nhật Bản (đọc thêm)