Phó Thủ tướng trả lời chất vấn về vấn đề quan chức bổ nhiệm người nhà

Trước các ý kiến chất vấn, Phó Thủ tướng đã có thông tin vế vấn đề quan chức bổ nhiệm người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng gây bức xúc trong dư luận. (đọc thêm)